Umeå

FRISKRIVNING

Även om alla ansträngningar gjorts för att säkerställa korrekthet och relevans med denna hemsida, kan iFish4Life ej ansvara för fel eller förbiseenden i materialet. Vi ber dig gärna meddela iFish4Life alla fel eller oklarheter som du upptäcker.

 

iFish4Life presenterar denna hemsida baserad på ett nuläge och ger inga garantier av något slag beträffande utförande och innehåll. iFish4Life avvisar alla framställningar och garantier, uttalade eller indirekta, inkluderande men inte enbart begränsade till kommersiella garantier eller lämplighet för ett speciellt syfte. iFish4Life garanterar inte heller att information tillgänglig på denna sida är korrekt, komplett eller aktuell.

 

Förutom om inte speciellt uttalat på denna sida, kan iFish4Life eller tredje parts medverkan, sponsor eller annan representant, inte göras ansvarig för skador orsakade i samband med användning av denna sida. Detta är en gemensam begränsning av ansvar och under inga omständigheter kan iFish4Life eller annan involverad instans göras ansvarig för någon form av kompensation för direkt, indirekt, tillfällig, speciell eller följdskada förorsakade av användning eller felaktig användning av denna iFish4Life hemsida, inklusive men inte begränsad till tilliten från en användare av information som presenteras av iFish4Life eller som resultat av förlorade data, inkomst eller förtjänst, förlust eller skada av egendom, reklamation från tredje part, misstag, underlåtenheter, avbrott, raderade filer eller e-mails, misstag, defekter, virus förseningar i verksamhet eller överföring, bristande prestanda, kommunikationsbrister, stöld, förstörelse genom ej auktoriserad tillgång till iFish4Life´s register, program eller service.

 

Varje användare av iFish4Life´s webbsida godkänner härmed att denna paragraf gäller all tillgång till innehåll, handel och service tillgänglig från iFish4Life.

Om

Hem

Kontakt

Flugfiske

Diverse