Umeå

Sekretess policy

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via iFish4Life´s webbplats och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

 

Vilken information samlas in

Som besökare på iFish4Life´s webbplats har du fritt val att lämna personlig information. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

 

Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. Att kunna kommunicera, via e-post.

 

Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att iFish4Life lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna. Observera att blockering av cookies gör att hemsidan inte kommer att kunna fungera till fullo.

 

Länkar

Webbplatsen innehåller länkar till andra platser på Internet. iFish4Life kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

 

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@ifish4life.com, eller skriv till iFish4Life, Mariehemsvägen 27E, 90652 Umeå.  Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta mig om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter. Då måste personnummer anges för säker identifikation.

 

Vem får ta del av informationen

iFish4Life är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. iFish4Life säljer inte personlig information vidare till andra företag. Däremot delas  i vissa fall information med leverantörer och samarbetspartners.

 

Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet hos iFish4Life. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

 

Ändring av policyn

iFish4Life kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Om

Hem

Kontakt

Flugfiske

Diverse